Currently browsing: Basti

बस्ति पंचकर्मासाठीचे नियम

बस्ति चे तेलबस्ति व काढाबस्ति असे दोन प्रकार असतात. तेलाचा बस्ति घेण्यापूर्वी नेहमी मूगाच्या डाळीची खिचडी किंवा पथ्यात सांगितलेला हलका […]

Read more

What is बस्ती ?

ऋतू बदलला उन्हाळा संपला, पावसाळा सुरु झाला. आपली भूक अचानक कमी झाली, पाण्याची गरज सुद्धा पूर्वीपेक्षा उणावली. परंतु आपण कशाचीच […]

Read more

Book Your Appointment

For Appointment fill in the form below or call us.


    ×

    Hello!

    Click below to chat on WhatsApp

    × How can I help you?